Privacybeleid van Zoompie en Zoompie Service Desk

Dit Privacybeleid beschrijft hoe Zoompie en Zoompie Service Desk (“wij”, “ons”, “onze”) persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen van gebruikers van onze diensten. Door onze diensten te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

1. Verzamelde informatie

We kunnen de volgende informatie verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz., wanneer u zich registreert voor onze diensten.
 • Gegevens die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt voor ondersteuning of vragen.
 • Informatie die we automatisch verzamelen, zoals logbestanden, apparaatinformatie en gebruikspatronen wanneer u onze diensten gebruikt.

2. Gebruik van informatie

We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden en verbeteren van onze diensten.
 • Communiceren met u over onze diensten en updates.
 • Het verstrekken van klantenondersteuning.
 • Het waarborgen van de veiligheid van onze diensten en gebruikers.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Delen van informatie

We delen uw persoonlijke informatie alleen in de volgende gevallen:

 • Met uw toestemming.
 • Met derden die namens ons diensten verlenen, zoals cloudserviceproviders of betalingsverwerkers.
 • Wanneer dit wettelijk vereist is of om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen.

4. Beveiliging

We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

5. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, waaronder het recht op toegang, correctie, verwijdering en bezwaar tegen de verwerking. Neem contact met ons op voor meer informatie over deze rechten.

6. Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze diensten of wettelijke vereisten weer te geven. Het bijgewerkte beleid wordt op onze website geplaatst, en het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

7. Contactgegevens

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of uw persoonlijke informatie, neem dan contact met onze privacy officer De heer R Deelen via info@prwebservices.nl

Reacties zijn gesloten.